REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.agidekor.pl
Zamówienia można składać e-mailowo na adres: biuro@agidekor.pl

1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Agidekor są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia, dostępnego na stronie sklepu.

2.3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto), ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia,
wglądu we wszystkie złożone zamówienia, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji.

2.4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto lub za pobraniem.
Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2.6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

2.7. Po złożeniu zamówienia, Kupujący dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości
wysyłanej na adres e-mail podany przez zamawiającego w formularzu.
W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy, po uprzedniej informacji o dostępności zamówionych towarów.

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

4.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie mailowo i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia).

4.3. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.4. Realizacja zamówienia – płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 5 dni.

4.5. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

4.6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy.
4.7. Dane do przelewu (przedpłaty na konto):

Alior Bank 57 2490 0005 0000 4530 8313 3294

W TYTULE przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego

4.7. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.

Sposób i termin dostawy

5.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

5.2. Wszystkie zamówienia są wysyłane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone.

Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera, w momencie doręczenia towaru (sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń). W przypadku usterki, kurier ma obowiązek sporządzenia od razu, w obecności odbierającego, protokół szkodowy (formularz posiada kierowca).

Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. Musi się na nim znaleźć dokładny opis sposobu zapakowania przesyłki wraz z wyszczególnieniem WSZYSTKICH części opakowania i opisem WSZYSTKICH zabezpieczeń towaru.

Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane i nie mają prawa do roszczeń.

 

  1. Zwroty, reklamacje

6.1.  Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem.

W terminie 14 dni od daty otrzymania towaru należy złożyć stosowne oświadczenia na piśmie o chęci odstąpienia od umowy, a następnie odesłać towar w ciągu 14 dni na adres firmy. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

6.2. W przypadku chęci zwrotu towaru, należy skontaktować się mailowo z obsługą sklepu pod adresem: biuro@agidekor.pl

6.3. W przypadku zwrotu towaru konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany.

6.4. W przypadku zwrotu towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

6.5. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien odesłać wadliwy towar na adres sklepu internetowego.

6.6. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem: biuro@agidekor.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
• datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres

e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawa autorskie i odpowiedzialność

7.1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do koloru, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

7.2 Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.agidekor.pl bez zgody autora, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

Ochrona danych osobowych

8.1 Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

8.2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu jego wysyłania.

8.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z
należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

9.1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

9.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

9.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem, a zamawiającym, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.
9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.